NASZA OFERTA

Nasze   Centrum   Rachunkowe,   wychodząc   naprzeciw   różnym  oczekiwaniom klientów
i w trosce o ich komfort, oferuje szeroki pakiet usług, od tych podstawowych,  po  te  zaawansowane, wynikające   z   przepisów   szczególnych   bądź   wypracowanej    praktyki  korporacyjnej.
Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz zakres obsługi, każdemu Klientowi udostępniamy rozwiązania oparte o programy dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Dzięki nim, oprócz kontroli wewnętrznej, możliwe jest również usprawnienie wewnętrznych procesów, na przykład poprzez korzystanie z modułu do wystawiania i wysyłania faktur sprzedaży.

STANDARDOWE USŁUGI KSIĘGOWE

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej: księga przychodów i rozchodów
   

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej: księgi rachunkowe
   

 • Sprawozdawczość podatkowa i roczne sprawozdania finansowe
   

 • Sprawozdawczość do GUS i NBP
   

 • Rozliczanie wynagrodzeń
   

 • Roczne rozliczenia podatkowe
   

 • Indywidualny opiekun księgowy
   

 • Nowoczesne Centrum Rachunkowe, dzięki któremu jesteśmy w kontakcie z klientem od godziny 10:00 - 20:00​

ROZWIĄZANIA I USŁUGI ZAAWANSOWANIE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w układzie kosztów
   

 • Raportowanie do centrali jednostek powiązanych zgodnie z wymaganiami grupy
   

 • Definiowanie raportów zarządczych i cykliczna, automatyczna wysyłka drogą mailową
   

 • Indywidualnie projektowany obieg dokumentów zintegrowany z systemem finansowo-księgowym
   

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na systemach ERP udostępnionych przez Klienta
  w ramach połączenia zdalnego

   

 • Indywidualny system kontroli należności i zobowiązań połączony z systemem płatności bankowości internetowej klienta

 

Dążymy do tego, aby – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa – zmniejszyć  obciążenia  fiskalne  naszych  Klientów  lub  korzystnie  rozłożyć  je w czasie.

Centrum Rachunkowe Moi Księgowi gwarantuje Państwu:

 •  wysoką jakość świadczonych usług – nasi pracownicy posiadają wykształcenie kierunkowe i certyfikaty poświadczające zdobyte kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy,

 •  terminową realizację zleceń – Klienci ustalają dogodny termin wykonania rozliczeń  podatkowych  przed  obowiązującymi  terminami  ustawowymi w celu możliwości weryfikacji należnych podatków; powierzone nam rozliczenia  będą  sporządzone  zgodnie  z przepisami prawa i dostarczone w terminie do odpowiednich instytucji,

 •  poufność  danych  –  dostęp  do  danych  Klienta  jest  ograniczony  do  wskazanych osób   z   firmy   Klienta   i  pracowników  Centrum   oddelegowanych   do   współpracy
  z Klientem,

 •  oszczędność czasu i środków finansowych – współpracując z nami, Klient nie ponosi kosztów zatrudnienia własnych pracowników, wyposażenia stanowisk  pracy,  zakupu  oprogramowania,  szkoleń,  zwolnień lekarskich i urlopu pracowników.
  Klient płaci za faktycznie wykonaną usługę,

 •  indywidualne   traktowanie   Klienta   –   szybko   reagujemy   na  pytania  i potrzeby naszych Klientów,
   

 •  korzystną cenę.

Centrum Rachunkowe Moi Księgowi  jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za wykonywaną pracę – bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową za prowadzone przez nas rozliczenia.

Kontakt z nami

​MCC Gigliotti Enterprise Poland Sp. z o. o.

NIP: 783-179-29-29

SECURE SUPPORT FOR COMPANIES Sp. z o. o.

NIP: 783-181-19-63

Adres​​​​​​: 

ul. Przemysłowa 39/406

61-541 POZNAŃ

Media Społecznościowe

tel: 533-638-719

e-mail: biuro@crmoiksiegowi.pl