Centrum Rachunkowe​

Moi Księgowi

​MCC Gigliotti Enterprise Poland Sp. z o. o.

Tel: 533-638-719
Email: biuro@crmoiksiegowi.pl
Adresul. Jana Spychalskiego 18/16

61-543 POZNAŃ

NIP: 783-179-29-29

Kontakt z nami
Media Społecznościowe
Members

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy: 

 1. Odbieranie  dokumentów  księgowych  z  siedziby  Klienta  lub  w Centrum Rachunkowym.
   

 2. Możliwość odbioru dokumentów w formie elektronicznej bądź przez kuriera.
   

 3. Kontrola dokumentów pod  względem  formalno - rachunkowym i zgłaszanie zauważonych błędów i braków.
   

 4. Księgowanie   dokumentów   w   terminie   ustalonym   wspólnie  z Klientem.
   

 5. Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.
   

 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłanie lub osobiste składanie w Urzędach.
   

 7. Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta.
   

 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i amortyzacji.
   

 9. Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych Klienta.
   

 10. Wysyłanie potwierdzeń sald do kontrahentów.
   

 11. Wycena aktywów i pasywów na koniec roku podatkowego.
   

 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
   

 13. Obsługa  w  zakresie  prowadzonych  kontroli  podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.
   

 14. Doradztwo finansowe.
   

 15. Obsługa sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego.
   

 16. Inne prace zlecone przez Klienta (np. wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych, przygotowywanie uchwał, przygotowanie wniosków do KRS).
   

Centrum Rachunkowe Moi Księgowi przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.