SCHEMAT WSPÓŁPRACY

Nawiązanie współpracy:

 1. Spotkanie informacyjne lub korespondencja mailowa/kontakt telefoniczny.
   

 2. Wyjaśnienie i uzgodnienie ważnych elementów umowy, w tym ceny.
   

 3. Podpisanie umowy.
   

Co miesiąc:

 1. Klient zbiera otrzymane dokumenty księgowe, faktury elektroniczne przesyła mailowo.
   

 2. 1-10 danego miesiąca – odbiór dokumentów od klienta przez kuriera lub dostarczenie dokumentów przez klienta do biura, kurier odbiera dokumenty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
   

 3. W uzgodnionym w umowie terminie klient otrzymuje informację co do wysokości zobowiązań podatkowych –
  księgę w formie elektronicznej, deklarację VAT, wyliczenie podatku lub inne uzgodnione zestawienia.
  Pełna informacja przesyłana jest w formie mailowej, natomiast na życzenie smsowo informujemy klienta
  o wysokości i terminach wpłaty podatków.

   

Klient ma możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów do nas – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu   wizyty,  w  sytuacji  gdy  przy  okazji  przekazania  dokumentów  klient  chciałby  omówić  sprawy  związane  z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 

Na bieżąco opiekun klienta odpowiada na zapytania mailowe lub telefoniczne związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, obsługiwaną przez nasze centrum, w tym w zakresie płac i kadr.

Kontakt z nami

​MCC Gigliotti Enterprise Poland Sp. z o. o.

NIP: 783-179-29-29

SECURE SUPPORT FOR COMPANIES Sp. z o. o.

NIP: 783-181-19-63

Adres​​​​​​: 

ul. Przemysłowa 39/406

61-541 POZNAŃ

tel: 533-638-719

e-mail: biuro@crmoiksiegowi.pl

Media Społecznościowe